هسته مغناطیسی

استفاده از هسته مغناطیسی در کویل باعث افزایش قدرت القایی کویل و همچنین کاهش نقطه اشباع کویل می شود.

القاگر و جریان DC

عبور جریان الکتریکی DC از سیم‌پیچ باعث ایجاد نیروی مغناطیسی می‌شود که با توجه به پلاریته ولتاژ اعمالی و همچنین ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بودن چرخش سیم‌پیچ چهار حالت خواهیم داشت

القاگر چیست و چگونه کار میکند؟

القاگر سیم‌پیچی است که درون خود یا داخل یک هسته با عبور جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می‌کند. القاگر در مدارات برای مسدود کردن یا تغییر شکل موج جریان AC یا حذف محدوده‌ای از فرکانس‌ها استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان از القاگر برای تنظیم یا TUNE دریافت‌کننده رادیویی و انواع اسیلاتورها استفاده ‌شود. همچنین از القاگر برای جلوگیری از آسیب مدار در مواجه با اسپایک‌های مخرب ولتاژی استفاده می‌شود.