اندازه گیری کدر بودن آب عامل مهمی برای حفظ پاکی آب  و سلامت آن در مکان‌های مختلف مانند حوضچه‌ها و دریاچه‌ها است. همچنین برای نظارت بر سیستم‌های تصفیه آب فاضلاب، ماشین لباسشویی، آکواریوم و تجهیزات دیگر لازم است. اما ابزار کمتری برای اندازه‌گیری کدورت وجود دارد که بسیار گران هم هستند. همه اینها اندازه‌گیری کدورت را به چالشی جالب تبدیل می‌کند.

بنابراین برای غلبه بر این مشکل، تصمیم داریم یک سنسور کدورت کم هزینه بسازم که میزان روی صفحه OLED نمایش داده شود.

موارد مورد نیاز جهت اندازه گیری کدر بودن آب:

برای ساخت دستگاه، به اجزای زیر نیاز داریم:

برنامه‌نویسی اندازه گیری کدر بودن آب:

کتابخانه u8g2 را نصب کنید که صفحه OLED را هدایت می‌کند. برای انجام این کار، به Sketch → Library Manager Library Manager → جستجو → U8G2 → نصب بروید.

پس از نصب، کتابخانه u8g2 را در کد اضافه کنید و متغیرهایی را برای ذخیره داده‌های سنسور خام ایجاد کنید. داده‌های خام ذخیره شده به ولتاژ تبدیل می‌شوند. از متغیرها برای بدست آوردن مقادیر واحد کدورت نفلومتریک (NTU) نیز استفاده می‌شود. با این حال خواندن NTU فقط برای مرجع است. دقیق نیست زیرا سنسور خطی نیست.

سپس شماره سنسور را برای سنسور تعریف کنید. در اینجا ما از سنسور A1 استفاده می‌کنیم. سپس تابع setup را ایجاد کنید. برای اشکال‌زدایی سریال، مقدار baudrate را وارد کرده و مسیر ارتباطی OLED را در عملکرد راه‌اندازی اولیه کنید.

برای بررسی مقادیر حسگر ذخیره شده در متغیرها، یک عملکرد حلقه ایجاد کنید. اکنون مقادیر را به ولتاژ تبدیل کنید و پس از آن مقادیر خام را ترسیم کنید تا مقادیر NTU نمایش داده شده را بدست آورید. در صفحه OLED. در صورت استفاده از چندین شرایط برای بررسی دامنه کدری آب استفاده کنید تا بتوان آن را به عنوان آب تمیز، کثیف دسته‌بندی کرد (برای نمایش در صفحه OLED).

ارتباط:

همانطور که در نمودار مدار نشان داده شده است، قطعات را بهم متصل کنید. توجه داشته باشید که سنسور کدورت دو قسمت دارد: یکی به داخل آب می‌رود و ماژول دیگر سیگنال را از حسگری که در آب فرو رفته تقویت می‌کند. سنسور از طریق کابل‌های جامپر به ماژول متصل می‌شود. مطابق نمودار مدار داده شده، آردوینو را با ماژول سنسور وصل کنید.

آزمایش کردن اندازه گیری کدر بودن آب:

دستگاه را با ۵ ولت تغذیه کنید و سنسور را در آب تمیز قرار دهید. پس از تشخیص میزان کدری آب، میزان خواندن در صفحه OLED (که در طبقه‌بندی CLEAN طبقه‌بندی می‌شود) نمایش داده می‌شود. اکنون شروع به افزودن ناخالصی‌ها در آب تمیز کنید. وضعیت سطح کدورت از CLEAN به CLOUDY ، MUDDY یا DIRTY تغییر می‌کند.

تبریک می‌گوییم!! شما با موفقیت یک سنجش کدری آب کم هزینه ساختید.

 

اندازه گیری کدر بودن آب

 

اندازه گیری کدر بودن آب

 

اندازه گیری کدر بودن آب