القاگر چیست؟

القاگر سیم‌پیچی است که درون خود یا داخل یک هسته با عبور جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می‌کند. القاگر در مدارات برای مسدود کردن، یا تغییر شکل موج جریان AC، یا حذف محدوده‌ای از فرکانس‌ها استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان از القاگر برای تنظیم یا TUNE دریافت‌کننده رادیویی و انواع اسیلاتورها استفاده ‌شود. همچنین از القاگر برای جلوگیری از آسیب مدار در مواجه با اسپایک‌های مخرب ولتاژی استفاده می‌شود. سمبل شماتیکی یک القاگر متشکل از یک سیم‌پیچ که می‌توان به دو صورت ترسیم کرد، در شکل زیر نمایش داده شده است. نمادی که در قسمت پایین شکل زیر مشخص است مرسوم می‌باشد. یک یا دو خط کنار سیم‌پیچ برای نمایش مواد به کار گرفته شده در هسته القاگر است که شار مغناطیسی از آن عبور می‌کند. معمولا القاگرهایی که از هوا به عنوان هسته استفاده می‌کنند دیگر از این خطوط استفاده نمی‌شود. از خطوط نقطه‌چین برای هسته‌های فلزی استفاده می‌شود.

القاگر

شماتیک مداری انواع القاگر

چگونه کار میکند؟

عبور جریان مستقیم در طول یک هادی الکتریکی مانند یک سیم مسی، میدان مغناطیسی در اطراف رسانا ایجاد می‌کند. به عنوان مثال  و با توجه به شکل زیر اگر فرض کنیم جریانی از سمت چپ به راست رسانا (با توجه به شکل از سمت قرمز رنگ پیکان به سمت نوک پیکان که با رنگ آبی مشخص شده است) وارد شود،‌ میدانی در اطراف رسانا ایجاد می‌شود که در تصویر زیر با  پیکان‌های سبز رنگ نمایش داده شده است، ایجاد می‌شود.

القاگر

نحوه جریان القاگر

اگر رسانا را همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است خم کنیم، میدان مغناطیسی به صورت مجموع نیروی مغناطیسی به سمت پایین اعمال می کند. این نیروی مغناطیسی در اصطلاح از سمت جنوب (south) به سمت شمال (north) خواهد بود.

با فرض اینکه اگر جریان مستقیم بتواند در یک حلقه مستقیم مانند شکل زیر جریان یابد (در عمل ایجاد جریان در چنین حالتی امکان ندارد) و همچنین اگر فرض کنیم که این جریان بر خلاف عقربه‌های ساعت باشد میدان مغناطیسی نیروی در راستای پیکان‌های سبز رنگ در تصویر ایجاد می‌کند.

به طور معکوس اگر میدان مغناطیسی از مرکز یک حلقه عبور کند، پالسی از جریان الکتریکی در حلقه ایجاد می‌کند. به عبارت دیگرعبور جریان الکتریکی از یک سیم میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند و برخلاف آن حرکت امواج مغناطیسی نزدیک یه سیم پیج باعث ایجاد جریان الکتریکی در طول رسانا می‌شود. این اصل در مبدل‌های الکتریکی و همچنین در ترانسفورمرها استفاده می‌شود. در ترانسفورمرها عبور جریان الکتریکی از حلقه اولیه باعث تولید شار مغناطیسی در هسته سیم پیچ می‌شود که با عبور این شار از درون هسته سیم‌پیچ ثانویه جریان الکتریکی ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که میدان مغناطیسی استاتیک یا غیر متغیر نمی‌تواند جریان الکتریکی ایجاد کند.

دیجی قطعه/ بلاگ