عملکرد قطعات الکترونیک
ماهیت قطعات الکترونیکی چیست ؟ چگونه در مدار کار می کنند و باهم ارتباط برقرار می کنند ؟...
ادامه
فروشگاه دیجی قطعه
آیا میدانید بیش از ۱۰ میلیون قطعه الکترونیکی داریم ؟ آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید آن ها را از ما بخواهید ؟
همین الان میخواهم
نحوه ارتباط ماژول ها با بورد
نحوه ارتباط پایه های ماژول های متنوع به دسیکاوری بوردها به زبان Fritzing
ادامه
کمتر از ۵ دقیقه با آردوینو طراح الکترونیک شوید
امروزه سهولت کار با دسیکاوری بورد های آردوینو به حدی شده است که با دانش ابتدایی از الکترونیک میتوان طراح مدار های متنوع شد...
ادامه
لذت الکترونیک
ما در این بخش به شما نشان می دهیم الکترونیک لذت بخش ترین علم دنیاست...
ادامه
Previous
Next