اندازه گیری مقاومت با کد رنگی

مقدمه کدگذاری با نوارهای رنگی روی بدنه مقاومت ها راهی برای بیان اندازه مقاومت و درصد خطای مقاومت است. مقاومتها انواع مختلفی دارند که در مدارات الکتریکی و الکترونیکی جهت کنترل جریان الکتریکی یا ایجاد افت ولتاژ مشخص در مدار است. با این حال برای…

مقاومت الکتریکی و انواع آن

مقاومت ها، پایه ای ترین و پر مصرف ترین المان های مداری به شمار می آیند. نقش مقاومت های الکترونیکی در مدار بسیار حیاتی است و در این بخش به بررسی مقاومت ها و انواع آنها خواهیم پرداخت.

زوج دارلینگتون

زوج دارلینگتون آرایش ترانزیستوری دارلینگتون از دو ترانزیستور دوقطبی برای افزایش جریان سوئیچینگ به ازای جریان بیس پایین استفاده می‌کند. ترانزیستور دارلینگتون به نام مخترعش یعنی سیدنی دارلینگتون Sidney Darlington می‌باشد که آرایش خاصی از دو ترانزیستور NPN و PNP است. به این ترتیب که…

هسته مغناطیسی

استفاده از هسته مغناطیسی در کویل باعث افزایش قدرت القایی کویل و همچنین کاهش نقطه اشباع کویل می شود.

القاگر و جریان DC

عبور جریان الکتریکی DC از سیم‌پیچ باعث ایجاد نیروی مغناطیسی می‌شود که با توجه به پلاریته ولتاژ اعمالی و همچنین ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بودن چرخش سیم‌پیچ چهار حالت خواهیم داشت